همراه تحصیلی | انتخاب رشته و مشاوره انتخاب رشته

سوالات ارشد روانشناسی بالینی

برای دریافت سوالات مجموعه ارشد روانشناسی بالینی وزارت علوم روی سوالات  ارشد روانشناسی بالینی کلیک کنید.


مواد امتحانی شامل موارد زیر می شود: 

متون روانشناسی به زبان انگلیسی 30 سوال

 آمار و روش تحقیق 20 سوال

 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 20 سوال 

روانشناسی رشد 20 سوال 

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 15 سوال

 روانشناسی بالینی 20 سوال

 روانشناسی عمومی 15 سوال 

روان سنجی 20 سوال

 آزمون های شناختی هوش و استعداد 20 سوال

 روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان 15 سوال 

روانشناسی صنعتی-سازمانی 15 سوال

 روانشناسی اجتماعی 15 سوال

 رفتار سازمانی 15 سوال

 روانشناسی امور استخدامی 15 سوال

 بالندگی سازمانی 15 سوال 

روانشناسی تربیتی 20 سوال

 آموزش و پرورش کودکان استثنایی 20 سوال

[ بازدید : 2 ]

[ پنجشنبه 5 مهر 1397 ] 23:14 ] [ مهدی آریانا ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]